Selasa, 29 Juli 2014

KELUARGA BESAR H ROMLY


             H  ROMLY SAMPURO  alm – HJ MUSFAH CHODIJAH almNAMA  PUTRA PUTRI

CUCU
BUYUT
CICIT

KETERANGAN

H  Romly Sampuro alm

Hj Musfah Chodijah alm
A
Hj Muslimah alm
6
16
24

A
Hj Zuiyinah
5
13
6

A
Hj Sulthon alm
9
NA
NA

A
H Thoha alm
6
15
1

A
Zaini alm
4
10


A
H Shohib Sampuro
5
9
-

A
Hj Choiriyah
8
NA
NA

A
Siti Asih
2
2
-
-


45 cucu
45 BUYUT
31 CICIT


NOTE:
-       Putra putri alm H Romly Sampuro dgn alm Hj Musfah Chodijah 8 orang, sudah wafat 4 orang,
-       Jumlah cucu 45 cucu putra putri yg wafat 4 orang cucu , yang belum menikah 4 orang cucu
-       Jumlah buyut 45 buyut putra putri dengan 31 cicit  , belum termasuk dari garis keturunan ibu Hj Choiriyah dan H Sulthon,

Foto dokumentasi 1977KELUARGA    : H M SULAIMAN almNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H M Sulaiman alm

Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang


Hj Muslimah almA
H Masruhan
12-04-44


A
Masruchin BA alm
05-06-46


A
Hj Masruroh almA
Harun SulaimanA
H Slamet Sulaiman
17-09-52


A
Amin El Thomhari
04-10-54
KELUARGA    : H. MASRUCHANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Masruhan
12-04-44
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085707063387


.Sri Binti Munawaroh
08-07-53

085707081067
A
Nanik Zuliana
22-06-73


A
Dinar Ziyaadatun Najah
12-10-87KELUARGA    : BAGUS WICAHYONONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Bagus Wicahyono
12-10-73
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085755900376

Nanik Zuliana
22-06-73

085748419852
A
M Gusti Baskara Najih
23-12-04
KELUARGA    : TESAN FAJAR KURNIAWANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Tesan Fajar Kurniawan
23-02-85
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
087752608769

Dinar Ziyaadatun Najah
12-10-87

085655503697


KELUARGA    : MASRUCHIN  BANAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Masruchin BA (alm)
05-06-46
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang.Siti Muniroh
20-10-56

0855852388468
A
Mohammad Romi Ariffudin
24-09-75


A
Inzi Yuhana Dharma W
18-08-77


A
Ika Ayu Prihatin
09-01-84


A
Bagus Arif Rahman H
22-02-89

0877511493000


KELUARGA    : MOHAMMAD ROMI ARIFFUDINNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Mohammad Romi Ariffudin
24-09-75

085852729921

Yuana Fatmawati
08*04-80


A
Alendra Arya Awaludin Akbar
29-12-08
KELUARGA    : MOHAMMAD  MASYHURINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Mohammad  Masyhuri
25-08-76
Jl Laut Sawo XII no 03 Perumnas Tunjung Burneh Bangkalan Madura
087849477808

Inzi Yuhana Dharma Wati
18-08-77

085655112591
A
Annisa Nurul FM
11-12-99

08560804887
A
Almina Dhia KM
04-06-10


A
Abdul Rahman Al RM
06-08-13

KELUARGA    : MADYA SATRYANAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Madya Satria
03-05-81
Jln Raya Tunjung no 21 RT/RW- 03/03
BUrneh Bangkalan


Ika Ayu Prihatin
09-01-84

085730182082
A
Thirza Satrya Maulana
30-06-09


Email                     ikaayupmasruchin@gmail.com    PIN BBM            70B892C5


KELUARGA    : H HAMDI HASBULLAHNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Hamdi Hasbullah

Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang


Hj Masruroh almA
Zamroni Rahayu Widodo
14-11-71


A
Dewi Nailul Hidayati
14-02-74


A
Insan Setia Bakti
KELUARGA    : ZAMRONI RAHAYU WIDODONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Zamroni Rahayu Widodo
14-11-71
Jln H Romly no 20 Kedungmlati Kesamben
Jombang
085233350676
A
SS Raisa DPW
11-11-05KELUARGA    : ERWIN ZAINULNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Erwin Zainul
01-08-72
Jl Kol H Ismail 17 Mancar Peterongan Jbg


Dewi Nailul Hidayati
14-02-74

082233748068
A
Oriza Maddadahri
12-01-02


A
Erzhadea NAH
11-09-04


A
Alicia NMR
01-10-07KELUARGA    : INSAN SETIA BAKTINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Insan Seta Bakti

Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085330939938

Ana Uswatun HasanahA
Syafira ILF

KELUARGA    : HARUN SULAIMANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Harun Sulaiman

Jln H Romly no 20 Kedungmlati Kesamben
Jombang
085607055308

Endang Suratin AlmA
Dauzan Alexandry
25-12-73

082233202525
A
Sanggar Agrodi

KELUARGA    :DAUZAN ALEXANDRYNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Dauzan Alexandry
12-12-73
Jl P Sudirman 10 Tuban
082233202525

Fitri Dwi Fatimah
10-09-78

085853989878
A
Raalf Mozaik DH
04-06-01Generous H Arjuna
27-03-07Juditius Tsar Arraafi
22-03-11KELUARGA    : SANGGAR AGRODINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Sanggar Agrodi
Miftahur RohmahA
Religius Mahda eA
Save Utruja GAA
Dignity Aura SA
Way Alizz MahatmaA
Mahda Excellent

KELUARGA    : H SLAMET SULAIMANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Slamet Sulaiman
17-09-52
Jln Bratang Gede 3 /72 Surabaya
0315047524
081259125600
081259178846

Hj Eky Tjahyaningtias
10-04-57

081553163061
A
Pramastri sisimaya
03-05-80

08155011205
A
Arfiandi Noorahman
10-05-86


A
Allaga Errizq Medika
17-12-89
KELUARGA    : HARIBRI SUBEKTI  KURNIAWANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Haribri Subekti Kurniawan
05-10-76
Jln Bratang gede VIG/74 Surabaya
03179390415
08121772826

Pramastri Sisimaya
03-05-80

08155011205
A
Jasmine Orivva Rosabrille
24-02-07


A
Amarusli Kairo Abimanyu
05-06-10
KELUARGA    : ARFIANDI NOORAHMANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Arfiandi Noorahman
10-05-86
Wonorejo indah timur II kav 37

031-40330221

Triana Puspitasari
31-01-91
KELUARGA    : AMIN EL THOMHARINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Amin El Thomhari
04-10-54
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
081332638778

Muslimah
06-11-63

085720284274
A
Laily Ayu Fitriah
14-06-85

085230879787
A
Machyaruddin Muhizar Arief
08-12-89

081521855957

KELUARGA    : MIFTACHUROCHMANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Miftachurochman
16-10-82
Wonorejo Indah Timur Kav 10 Surabaya
081230205701

Lllaily Ayu Fitriah
14-06-85

085230978797
A
Achdiyat Erlang
27-10-09
.KELUARGA    : H MUSTAHAL almNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Mustahal alm

Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang


Hj ZuyinahA
Achmad Munif
11-11-51


A
Muhaddidah
08-11-55


A
H Muchlas Udin
14-06-56


A
Tutik Murtabatin
19-03-59


A
Samsul Wathon
24-09-68
KELUARGA    :  ACHMAD MUNIFNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Achmad Munif
11-11-51
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085648792656

Wiwik Akumfiyah
11-08-60

03216129847
A
Awaluddin Kusuma
28-10-80


A
Aria Mutiara F
21-02-87

085648588687

KELUARGA    :  AWALUDDIN KUSUMANAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Awaluddin Kusuma
28-10-80
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085745965225

Triyanti
19-10-80

0856550415007
A
Awaliyah Salsabila
23-09-03

085607101698KELUARGA    :  CHUSNUL YAQINNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Chusnul Yaqin
28-06-54
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
03216969612

Muhaddidah
08-11-55

081553535929
A
Yunian Eka Siti Chotijah
25-06-77

085749823424
A
Yulida Dwi Dian
05-07-78

085852920979
A
M Hajir Wibisono
14-08-84

085854845673

KELUARGA    :  DONNY ERFANTORONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Donny Erfantoro
21-06-78
Plosogeneng - Jombang
085730053777

Yunian Eka Siti Chotijah
25-06-77

085749823424
A
Erfian Mirna Homsata
10-08-05


A
Erfian Thoriq Setya Wisesa
29-09-09


Email     : donnyerfantoro@gmail.com  Blog         : donnyerfantoro.blogspot.com  Pin BB M  7CC71814KELUARGA    :  M FARID ROFIUDINNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

M Farid Rofiudin
13-06-81
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
081330962882

Yulida Dwi Dian
05-07-78

085852920979
A
A Nizar Rafelino MUzaqqi
19-05-07


A
M Syafiudin Anwar Hakiki
28-06-10


A
M Agil Haikal Wicahsono
11-05-12KELUARGA    :  H MUHLAS UDINNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Muchlas Udin
14-06-56
Jl Jatisari 48A Waru Sidoarjo
08123520949

Retno Elistyanti
12-10-64

0818587116
A
Ruruh Mantasya
21-05-87

085648089582
A
Prama Pratyaksa
01-08-89

08563137711
A
Aninda Trimarsya R
02-03-91

089677714451


KELUARGA    :  SAMAD SAPARIHADI almNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Samad Saparihadi alm
20-10-53
Jln Pattimura III/F7 Jombang


Tutik Murtabatin
19-03-59

085645455199
A
Khairudin Popo Pasanto
05-07-83

085732321991
A
Praharani Duhita Hayuningtyas
07-03-88

08563114117
A
M Fahri Efendi
08-12-91

085648377685

KELUARGA    :  SAMSUL WATHONNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Samsul Wathon
24-09-68
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
081233810236

Indah Mastutik
02-01-69

085334808491
A
Fahmi Sam Z
15-09-96


A
Lisa:yiha R
11-10-02

085791152176KELUARGA    : H SULTHON  almNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Sulthon alm

Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang


NafisahA
Musa NasrullohA
Anis MuchlisohA
Yoni AnshoriA
IstiqomahA
UlfaA
MaimunA
ChusnulA
LulukA
Iin  
KELUARGA    : H HOHA SAMPURO almNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Thoha Sampuro alm

Gedangan Sumobito Jombang


Hj MasfiyahA
Puji Rahayu Wahyu Wardani
27-09-62


A
Tuhu Susiawan
02-10-64


A
Dahuruz Jaman
31-08-66


A
Biyung Ummah
08-05-68


A
Thomas Rembulandari
08-07-71


A
Queen Azizah
14-09-73
KELUARGA    : HASYIM ILHAMNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Hasyim Ilham
13-04-61
Miji IV / 62   Mojokerto
085851094111

Puji Rahayu Wahyu Wardani
27-09-62

081654911110
A
Nila Hapsari Rahmat Ilahi
13-01-90


A
Wahyu Datu Buana
18-12-93

082337918639
A
Chumad Trio ALfikri
09-12-95

081939851261


KELUARGA    : SINGGIH WIDI PRATOMONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Singgih Widi Pratomo

Gresik
082563179291

Nila Hapsari Rahmat Ilahi
13-01-90

081515269858
A
Moammad Aryo Purbonegoro
KELUARGA    : TUHU SUSIAWANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Tuhu Susiawan
02-10-64
Gedangan Sumobito Jombang
083648240966

Ida Lizamah
31-10-71


A
Novan Aji Styawan
12-11-90


A
Mohammad Nur Royan
21-10-97


A
Kharisma Gita Swiawan
07-02-00
KELUARGA    : DAHURUZ JAMANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Dahuruz Jaman
31-08-66
Jl Raya Jogoroto 175 Jogoroto
03216253750

Emma Muhammadah
18-10-79

082245993259
A
Adelia Rohman
16-09-99


A
Ade Rahman Mutli Atsam
13-03-03


A
Ahmad Aydin Makarim
06-03-12
KELUARGA    : AGUS WAHYUDINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Agus Wahyudi
13-08-68
Gedangan Sumobito Jombang
03216150604

Biyung Ummah
08-05-68


A
Asa Mulia Insani
06-10-02


A
M AL drich Edreah
26-01-06
KELUARGA    : DWI HARIJANTONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Dwi Harijanto
03-01-68
Wisma Gilang Permai D/2 Sidoarjo
081357235163

Thomas Rembulandari
08-07-71

082245251165
A
Amru Rahman Maulana
16-11-98


A
Iqbal Rohim Achmady
16-11-98
KELUARGA    : FIRMAN SOEPRIADINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Firman Soepriadi
25-06-71
Jemur Sari  Selatan XA/6B
0818529557

Queen Azizah
14-09-73

08179350228
A
Kautsar Citra N
10-03-02


A
Vania Prameswari
22-09-06
KELUARGA    : ZAINI  almNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Zaini

Jln H Romly no  20 Kedungmlati Kesamben
Jombang


Hj SuslicahtinA
SuprayogiA
Arif MargonoA
Nazilatul RochmahA
Bayu
KELUARGA    : H SUPRAYOGINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Suprayogi
NurA
A

KELUARGA    : ARIF MARGONONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Arif Margono

Kauman IV no 16 Prajurit Kulon Mojokerto


Titin Setiawati


081939150111
A
Alessandro Dimas Rizki
02-07-92


A
Aldo Pringgo Digdo
17-07-94


A
Abel Putra Pendhadha
15-07-01


A
Asshalah Rosayifa Tatiana
23-11-03


Blog     : young_on_the_top.blogspot.com

KELUARGA    :NAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON


Nazilatul RochmahA
A
A

KELUARGA    : BAYUNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Bayu
UmiA
A

KELUARGA    : H SHOHIB SAMPURONAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Sochib Sampuro

Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085733235007

Hj MaftuchahA
Indra Surya Sami
09-11-71


A
M ANugerah
07-07-73


A
Maunah Setyawati
04-11-74


A
Durrotul Yatimah
13-01-85


A
Zamrud Nuril Habibah
14-10-91KELUARGA    : YAHMINNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Yahmin
00-11-68
Jln Telaga Warna D/7 Malang
081949811587

Indra Surya Sami
09-11-71

081949755535
A
Rajwa Naajiyah
17-02-99


A
Abiyyu Taqy
19-09-00


A
Alima Assajidah
26-08-02


A
Iyyas Arrobi
08-11-04KELUARGA    : M ANUGERAHNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

M Anugerah
07-07-73
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
 081335584200
082140867513

Yanuar Erna Wati
22-01-80


A
Bilqis Khumairoh
17-05-03


A
Amar Faiq
16-06-06


A
Zhafran Haidar
10-10-09KELUARGA    SUGIMANNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Sugiman
30-08-71
Kapas Bari XI/96 Surabaya
082233674943

Hj Maunah Setyawati
04-11-74

085648061094
A
Mona Ayana Nahda
03-07-10KELUARGA    IMAM RIFAINAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Imam Rifai
29-11-86
Jln H Romly no 20
Kedungpapar Kedungmlati Kesamben
Jombang
085707702929

Durrotul Yatimah
13-01-85

085791781003
A
Ayuninndya PR
01-08-13KELUARGA    SINGGIH ADITAMANAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Singgih Aditama
26-03-88
Jl Karang rejo VI/119 Wonokromo Surabaya
085755913091

Zamrud Nuril Habibah
14-10-91KELUARGA    : H BUCHORI MUSLIMNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

H Buchory Muslim
Hj ChoiriyahA
Musthofa LutfiA
QomaruddinA
Lianatus SholichahA
RirinA
IwelA
HanaA
DianA
Jundi Pamungkas
KELUARGA    :SITI ASIHNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Siti ASIh

Kedungpapar  RT/RW 004/001 Kedungmlati Kesamben Jombang

A
Ita Kurniawati almA
Busro Takiudin
23-10-79
KELUARGA    :BUSRO TAKIUDINNAMA


TGL LAHIR

ALAMAT

NO TELPON

Busro Taqiudin
23-10-79
Kedungpapar RT/RW 004/001 Kedungmlati Kesamben Jombang
081515295557

Indin Anggraini
08-10-82

085607937138
A
Rahmatya Azzah Putri Nabila
06-08-03


A
Al Mighty Yudhistira Nabil Rizqullah
27-09-07

Tidak ada komentar: